Rhannau sbar

Mae Jingwei yn cynnig ystod lawn o gefnogaeth cylch bywyd a gwasanaeth atgyweirio darnau sbâr ac atgyweirio offer, hyfforddiant ar y safle a chymorth technegol.

Rydym yn cadw stoc o'r holl sbâr hanfodol ar gyfer y cynhyrchion. Mae hyn yn ein helpu i gwrdd â'n cleient''s gofyniad sy'n dod ar frys gan y gall camweithio unrhyw ran sbâr o beiriant atal y broses gyfan.

Mae pob un o'n cleientiaid hefyd yn cael llawlyfrau cynnyrch manwl iawn sydd â rhifau cynnyrch a darnau sbâr mewn ffordd sy'n hawdd ei hadnabod a'i harchebu.

Rydym yn sicrhau bod darnau sbâr yn cael eu hanfon o fewn 24 awr ar yr amod bod y gofyniad yn glir a bod ffurfioldebau masnachol yn cael eu cwblhau. I gael darnau sbâr, cysylltwch â ni yn:

E-bost: sale@jingweimould.com

Ffôn: +86 576 84020239