Cynnal a Chadw

Sefydlodd Jingwei i greu gwerth i'r model busnes sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, gan feddwl

beth mae'r cwsmeriaid yn ei feddwl, gan wneud yr hyn y mae'r cwsmeriaid ei eisiau ar frys. Trwy brosesu'n gyflym o bob math o wybodaeth gymorth i gyflawni'r personél amser llawn i'w thrin, ymdrechu i ddiwallu anghenion cwsmeriaid mewn pryd. Mae Jing Wei yn mowldio dyfnhau popeth yn barhaus er mwyn i gysyniad y cwsmer ddarparu gwasanaeth 360 °.

Cynnal a chadw a chynnal a chadw'r marw

Sefydlu ffeiliau technegol cynnyrch, yn unol â defnyddio gweithdrefnau safonedig.

Hyfforddiant technegol, y person sy'n gyfrifol.

Cynnal a chadw ac atgyweirio rheolaidd.

Rhagofalon cynnal a chadw a chynnal a chadw marw yn rheolaidd

1. Tynnu, glanhau a chynnal a chadw rheolaidd

2. Dylai dadosod a glanhau ganolbwyntio ar amddiffyn ongl gwefus y mowld a'r sianel llif, nid unrhyw ddifrod

3. Peidiwch â defnyddio dur ac offer caled arall i lanhau'r sianel llif a'r ardal selio, er mwyn peidio ag achosi difrod

4. Archwiliad diogelwch trydanol

5. Gwiriwch y plât selio

6. Gwiriwch y sgriwiau cau